M.K.S Pulse

เวชกรรมการฝังเข็ม เป็นการบำบัด อาการเจ็บป่วยซึ่งเป็นศาสตร์ แขนงหนึ่ง ที่มีมานาน 2,000 ปี ในรอบศตวรรษหลังได้ เผยแพร่ไปประเทศต่างๆจนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก ไทยเราได้นำการฝังเข็มมาศึกษาในวงการแพทย์ ปัจจุบันมาแล้วกว่า 10 ปี จึงเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ปัจจุบัน เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า จึงมีผู้คิดค้น เครื่องฝังเข็มโดยไม่ใช้เข็ม ซึ่งสะดวกใช้ง่าย ไม่ต้องใช้เข็มฝังตามจุด ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เครื่องนี้ สามารถ ใช้จี้ตามจุดฝังเข็มเพื่อกระตุ้นจุดแทนการฝังเข็มได้เป็นอย่างดี…

 

หมายเหตุ

  1. เครื่องนวดไฮเทค ของเรา รับประกัน การใช้งาน 1 ปี เปลี่ยนฟรี
  2. เครื่องนวดไฮเทค สามารถบำบัด อาการ ได้จริง และ ต้องใช้ อย่างต่อเนื่อง จึงจะผลจริง

สนใจสั่งซื้อ @Ratsarin.v (ใส่ @ ด้วย )

สนใจติดต่อ 0616546556 ปราโมทย์